Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2020r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  2. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.
  3. Poprawione rozliczenie z przeprowadzenia ferii 2020 dla dzieci z gminy Poświętne. Umowy z osobami, które były opiekunami podczas ferii.
  4. Ocena bieżących dochodów i wydatków kwiecień i maj.
  5. Dokumenty z przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarza gminy Poświętne, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 marca 2019 r. a) kopie wszystkich dokumentów(świadectw pracy złożone przez pana Marka Sudomirskiego do naboru na stanowisko sekretarza, w treści których będą potwierdzenia, że pełnił funkcje kierowniczą w administracji publicznej.
  6. Kontrola wydatków na zatrudnienie.
  7. Przygotowanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne.
  8. Wnioski i zapytania.
  9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

                                                                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                      /-/  Sławomir Rosłon

 

Metadane

Data publikacji : 29.05.2020
Data modyfikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry