Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/18151,Posiedzenie-Komisji-Bezpieczenstwa-Ladu-i-Porzadku-Publicznego-Rolnictwa-i-Ochro.html
27.05.2024, 12:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 29 kwietnia 2020r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr  7/2020 z dnia 7 stycznia 2020r.
  4. Ocena i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w związku z licznymi pożarami.
  5. Ocena i analiza pojawiającego się zjawiska suszy wiosennej i jej wpływu na rolnictwo i gospodarkę wodną.
  6. Ocena i analiza sytuacji epidemiologicznej w związku z COVID-19 na terenie gminy.
  7. Zaopiniowanie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                Wiceprzewodniczący komisji

                                                                                                                  /-/ Tomasz Brogowski

 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Brogowski
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony