Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 23 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

4. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2020 z dnia 24 lutego 2020r.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
6. Zmiany budżetowe na 2020 r.
7. Analiza wypłaty prowizji dla inkasentów za 2019 r.
8. Analiza wpływów podatku od firm za 2019 r.
9. Ocena dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ulg i umorzeń podatków za 2019 r. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy.
10. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 21.04.2020
Data modyfikacji : 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry