Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 7 stycznia 2020r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się 7 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 6/2019.
  4. Sprawozdanie przewodniczącego z pracy komisji w 2019 roku.
  5. Przedstawienie planu pracy komisji na 2020 rok.
  6. Analiza pism,które wpłynęły do komisji.
  7. Analiza deklaracji na odbiór odpadów komunalnych składanych przez mieszkańców pod kątem miejsca zamieszkania.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący komisji                                                                                                                                                                                 /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 03.01.2020
Data modyfikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry