Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2019r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w imieniu przewodniczących komisji Rady Gminy zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Rewizyjnej ; Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ; Komisji Oświaty, Kultury , Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Odbędzie się ono w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 16.00 ( wtorek) w sali konferencyjnej UG Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Omówienie i opiniowanie uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.
  4. Omówienie i opiniowanie pozostałych projektów uchwał na XI Sesję RG.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Andrzej Orych

Metadane

Data publikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Orych
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry