Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 29 października 2019r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu nr 5/2019

4. Analiza pism, które wpłynęły do komisji

5. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Poświętne

6. Sprawy bieżące

7. Zamknięcie obrad

 

                                                                                                                Przewodniczący komisji 

                                                                                                                 /-/ Mariusz Podleś 

Metadane

Data publikacji : 24.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry