Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 27 sierpnia 2019r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

4. Omówienie problemu melioracji w Gminie.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

/-/ Przewodniczący komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 22.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry