Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2019r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

             

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2.  Przeprowadzenie czynności kontrolnych:

 1. Kontrola wszystkich umów w tym (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę), zawartych przez gminę Poświętne od początku kadencji do dnia posiedzenia komisji.
 2. Kontrola podstaw umorzeń podatków od osób prawnych i fizycznych w 2018r.
 3. Ocena kwartalnego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
 4. Proszę o przedłożenie umowy zawartej z firmą Centrum a gminą Poświętne odnośnie dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia.
 5. Kontrola postępu inwestycji wodociągowania gminy Poświętne, przedstawienie nam koncepcji dalszego wodociągowania gminy.
 6. Koszty i zakres prac remontowych wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania w budynku urzędu gminy Poświętne.
 7.  Koszty poniesione przez gminę na odśnieżania dróg gminnych oraz wszystkie umowy zawarte przez gminę Poświętne na wykonanie odśnieżania w 2018r oraz 2019r.
 8. Umowy i koszty jakie gmina ponosi na dowóz dzieci do szkół i dofinansowanie autobusów na poszczególnych liniach.
 9. Umowy, które były zerwane z osobami, które dowoziły dzieci niepełnosprawne.
 10. Rozliczenie z przeprowadzenia ferii zimowych dla dzieci z gminy Poświętne.
 11. Ocena bieżących dochodów i wydatków.
 12. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                             /-/  Przewodniczący komisji

                                                                                                                                        Sławomir Rosłon

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2019
Data modyfikacji : 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry