Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/15537,Posiedzenie-Komisji-Budzetu-Finansow-Inwestycji-i-Rozwoju-w-dniu-26-lutego-2019r.html
27.05.2024, 02:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 26 lutego 2019r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja na temat sprawozdań jakie opracowuje Urząd Gminy w roku budżetowym.

3. Analiza sprawozdań za IV kwartał 2018 r. Rb-27s i Rb-28s.

4. Omówienie zmian w budżecie gminy na 2019r.

5. Analiza pism i wniosków przedłożonych komisji.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący komisji

/-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony