Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w dniu 19 lutego 2019

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbedzie się w dniu 19 lutego 2019 ( wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja na temat bezpieczeństwa w Gminie Poświętne.

4. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 12.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry