Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/15249,Wspolne-posiedzenie-komisji-Rady-Gminy-w-dniu-22-stycznia-2019r.html
2022-09-27, 03:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2019r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w imieniu przewodniczących komisji Rady Gminy zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Rewizyjnej ; Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ; Komisji Oświaty, Kultury , Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Odbędzie się ono w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 15.30 ( wtorek) w sali konferencyjnej UG Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Omówienie i opiniowanie uchwały budżetowej i WPF na 2019r.
  4. Omówienie i opiniowanie pozostałych projektów uchwał na V sesje RG.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Andrzej Orych

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.01.2019
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Orych
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony