Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/jednpomoc-solectwa/15614,Wykaz-Soltysow-Gminy-Poswietne-kadencja-2019-2023.html
2022-01-19, 02:07

Wykaz Sołtysów Gminy Poświętne kadencja 2019 – 2023

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię Sołtysa

Adres zamieszkania

Telefon

1

Choiny

Ewa Jachacy

Choiny 32

505-325-092/ 025 7520546

ewajachacy@o2.pl

2

Cygów

Daniel Perzanowski

Cygów 14

503-969-396

daniel93@opoczta.pl

3

Czubajowizna

Bożena Laskowska

Czubajowizna 28

510-366-413

bozenalaskowska68@gmail.com

4

Dąbrowica

Mateusz Rozbicki

Dąbrowica 31

500-351-199

rozbickimateusz@gmail.com

5

Helenów

Pszczółkowski Janusz

Helenów 24

22 799-68-86/ 500-437-722

janusz.pszczolkowski57@wp.pl

6

Jadwiniew

Zacheja Piotr

Jadwiniew 20

 

7

Józefin

Pazio Andrzej

Józefin 4

608-511-358

ewelina-pazio@wp.pl

8

Kielczykowizna

Marianna Gryz

Kielczykowizna 1

662-389-517

9

Kolno

Szulim Teresa

Kolno 17

605-088-363

10

Krubki - Górki

Szejna Artur

Krubki Górki 34F

501-350-793

artur.szejna@gmail.com

11

Laskowizna

Grzegorz Sasin

Laskowizna 76a

518 314 411

grzegorz.sasin@onet.pl

12

Małków

Korpalska Anna

Małków 13a

696842162

korpalskaanna@wp.pl

13

Międzyleś

Janusz Mroczek

Międzyleś 35

722-102-210

mroczekjanusz@wp.pl

14

Międzypole

Sasin Mirosław

Międzypole 6

 

15

Nadbiel

Syrówka Elżbieta

Nadbiel 10

514-507-309

elzbietasyrowka@gmail.com

16

Nowy Cygów

Wytrykus Bożena

Nowy Cygów 21

bozena.wytrykus@wp.pl

25 799-15-14

608 015 595

17

Nowe Ręczaje

Kurek Małgorzata

Nowe Ręczaje 2

601-768-039

m.kurek@poczta.onet.pl

18

Ostrowik

Jakub Miziołek

Ostrowik 22

05-079 Okuniew

502-232-334

jxmcio@gmail.com

19

Poświętne

Bożena Rudnik

ul. Jana Pawła II 49 Poświętne

515-527-508

bozena.rudnik@onet.pl

20

Ręczaje Polskie

Sławomir Pieńczuk

Ręczaje Polskie 39a

607-074-634

s.pienczuk@wp.pl

21

Rojków

Anna Sasin

Rojków 32

605 271 545

22

Stróżki

Marciniak Bogdan

Stróżki 10

508-722-375

bogdanmarciniak2@wp.pl

23

Trzcinka

Ewa Pokrzywnicka

Trzcinka 2A

25 799-05-11

509-160-519

ewapokrzywnicka1@wp.pl

24

Turze

Grzegorz Czapski

Turze 37b

501-439-266

kasia.czapska1982@wp.pl

25

Wola Cygowska

Anna Elsner

Wola Cygowska 31b

660804141

anna.elsner.t@gmail.com

26

Wola Ręczajska

Orłowska Danuta

Wola Ręczajska 60

509-615-644

27

Wólka Dąbrowicka

Stępień Włodzimierz

Wólka Dąbrowicka 55

 

515-323-114

28

Zabraniec

Ulejczyk Bogdan

Zabr. ul. Okuniewska 2

05-079 Okuniew

bogdan.ulejczyk@ugposwietne.pl

692-271-935

Metadane

Data publikacji : 07.03.2019
Data modyfikacji : 21.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony