Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/gospodarka-odpadami-kom/harmonogramy-odbioru-od/20171,Harmonogramy-odbioru-odpadow-na-terenie-Gminy-Poswietne-w-I-polroczu-2021-roku.html
2023-04-02, 01:27

Harmonogramy odbioru odpadów na terenie Gminy Poświętne w I półroczu 2021 roku.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wilczak
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony