Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/finanse/podatki-i-oplaty/682,Zwrot-oplaty-skarbowej.html
2020-11-24, 02:10

Zwrot opłaty skarbowej

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa jak inne zobowiązania podatkowe podlega zwrotowi, jeżeli został pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Formularz wniosku  można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 17) lub pobrać ze strony internetowej: www.poswietne.bip-e.pl

Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego opłata została uiszczona nienależnie, oraz wskazanie sposobu zwrotu opłaty (w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy).

Jeżeli zwrot dokonywany będzie za pośrednictwem banku na wniosku należy wskazać rachunek, na który kwota ma zostać przelana. Wskazane jest także dołączenie kserokopii dowodu wpłaty.

Należy jednak pamiętać, że pracownicy weryfikują poprawność danych przedstawionych przez podatnika.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony