Urząd Gminy Poświętne

Majątek gminy na 31.12.2007r.

MAJĄTEK GMINY Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

wartość księgowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku .

  

Środki trwałe

Urząd Gminy

Szkoły Podstawowe

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła

Zawodowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

Instytucje Kultury

Budynki i lokale

695 470,79

530 780,20

-

63 315,36

-

-

Grunty

43 600,00

237 900,00

-

-

-

-

Środki transportu

72 000,00

-

-

-

-

-

Urządzenia techniczne i maszyny

209 499,37

133 081,78

90 898,38

-

8 113,41

-

Wyposażenie

66 295,08

195 740,22

60 027,02

16 352,18

9 355,74

12 899,14

Księgozbiór

-

78 554,65

12 720,93

180,67

-

41 337,18

Pomoce naukowe

-

71 289,51

28 118,61

-

-

-

Programy

14 657,80

3 945,19

6 210,99

-

860,10

-

Inne środki

-

99 928,84

-

24 841,99

-

-

Ogółem

1 101 523,04

1 351 220,39

197 975,93

104 690,20

18 329,25

54 236,32

 

Metadane

Data publikacji : 03.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry