Urząd Gminy Poświętne

Informacja za IV kwartał 2007 r.

 

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE

ZA   IV KWARTAŁ 2007 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za   IV kwartał 2007 roku

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                         11 054 762,00

Dochody budżetowe wykonane                                           11 260 038,22

Wydatki budżetowe planowane                                         10 634 762,00                           

Wydatki budżetowe wykonane                                           10 589 003,24

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                               2 302 254,00                               

Wykonane dotacje z zadań zleconych                                2 301 370,03

Planowane wydatki z zadań zleconych                              2 302 254,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych                               2 301 370,03

Zabezpieczenie w ramach dochodów budżetowych

na spłatę rat kapitałowych kredytu                                       420 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                                671 034,98                                                              

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 101,86 % zaś wydatki w   99,57 %.

Poświętne, dnia 19.02.2008 r.

                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                    /-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry