Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2010r.

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   IV KWARTAŁ  2010  r.

 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )  Wójt Gminy Poświętne  podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2010 roku .

  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                              13 972 924,00

Dochody budżetowe wykonane                               13 796 803,56

Wydatki budżetowe planowane                               15 732 924,00                                

Wydatki budżetowe wykonane                                15 445 395,15

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                        2 364 202,00                        

Wykonane dotacje z zadań zleconych                        2 361 395,00

Planowane wydatki z zadań zleconych                        2 364 202,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                       2 361 395,00

Planowany deficyt budżetowy                                  1 760 000,00

Deficyt  budżetowy                                                1 648 591,59                                                          

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   98,74  % zaś wydatki  w  98,18  % .

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 25.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry