Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2010r.

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   I  KWARTAŁ  2010  r.

 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz .U. Nr 157 poz. 1240 )  Wójt Gminy Poświętne  podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 roku .

  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                              13 263 750,00

Dochody budżetowe wykonane                                 3 774 131,59

Wydatki budżetowe planowane                                15 223 750,00                                

Wydatki budżetowe wykonane                                   3 654 126,97

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                         2 138 735,00                        

Wykonane dotacje z zadań zleconych                            551 284,00

Planowane wydatki z zadań zleconych                         2 138 735,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                           550 946,94

Planowany deficyt budżetowy                                      1 960 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                     120 004,62                                                          

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   28  % zaś

wydatki  w  24  % .

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry