Urząd Gminy Poświętne

Inf. z wykonania budżetu za IV kw. 2009r.

 

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   IV  KWARTAŁ  2009  r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne  podaje do  publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za   IV  kwartał 2009 roku  .  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                                13 076 819,00

Dochody budżetowe wykonane                                                 12 685 338,41

Wydatki budżetowe planowane                                                14 496 819,00                                 
Wydatki budżetowe wykonane                                                  14 186 241,38

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                                      2 203 230,00                          
Wykonane dotacje z zadań zleconych                                       2 203 104,71

Planowane wydatki z zadań zleconych                                      2 203 230,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                                      2 203 104,71

Deficyt budżetowy                                                                      1 420 000,00

Niedobór budżetowy                                                                   1 500 902,97                                                           

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   97  % zaś

wydatki  w  98   % .

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry