Urząd Gminy Poświętne

Inf. z wykonania budżetu za III kw. 2009r.

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   III  KWARTAŁ  2009  r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne  podaje do  publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za   III kwartał 2009 roku  .  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                                          12 422 894,00

Dochody budżetowe wykonane                                      9 463 574,80

Wydatki budżetowe planowane                                     16 842 894,00                                 

Wydatki budżetowe wykonane                                        8 553 314,81

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                               2 043 471,00                         

Wykonane dotacje z zadań zleconych                                1 641 800,73

Planowane wydatki z zadań zleconych                               2 043 471,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                               1 634 885,97                              

Deficyt budżetowy                                                           4 420 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                          910 259,99                                                          

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   76  % zaś

wydatki  w 51  % .


 Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry