Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Poświętne za II Kwartał 2009 r.

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   II   KWARTAŁ  2009  r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne  podaje do  publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za   II kwartał 2009 roku  .  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                                12 492  198,00

Dochody budżetowe wykonane                                                   6  538 254,97

Wydatki budżetowe planowane                                                  16 912 198,00                                 
Wydatki budżetowe wykonane                                                     6 036 265,92

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                                          2 245 249,00                         
 Wykonane dotacje z zadań zleconych                                          1 105 323,57

Planowane wydatki z zadań zleconych                                          2 245 249,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                                          1 103 997,87                              

Deficyt budżetowy                                                                       4 420 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                                    501 989,05                                                          

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   52  % zaś wydatki  w 36  % .

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 19.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry