Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Poświętne za I Kwartał 2009 r.

INFORMACJA

Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  POŚWIĘTNE

ZA   I   KWARTAŁ  2009  r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne  podaje do  publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za   I kwartał 2009 roku  .  

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                           12 411 117,00

Dochody budżetowe wykonane                                              3 576 689,51

Wydatki budżetowe planowane                                            16 831 117,00
Wydatki budżetowe wykonane                                               3 065 342,72

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                                     2 190 935,00
Wykonane dotacje z zadań zleconych                                         530 647,00

Planowane wydatki z zadań zleconych                                     2 190 935,00

Wykonane wydatki  z zadań zleconych                                        521 474,77                              

Deficyt budżetowy                                                                  4 420 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                                511 346,79                                                          

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   29  % zaś wydatki  w 18  % .

 

Wójt

/-/Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 19.08.2009
Data modyfikacji : 19.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry