Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2008r.

 

 
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA   IV   KWARTAŁ 2008 r.
 
Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za  IV kwartał 2008 roku .  
Plan i wykonanie po zmianach
Dochody budżetowe planowane                                                          12 981 499,00
Dochody budżetowe wykonane                                                            12 732 872,64
Wydatki budżetowe planowane                                                           12 561 499,00                                  
Wydatki budżetowe wykonane                                                             12 157 962,61
w tym:
Planowane dotacje z zadań zleconych                                                    2 289 659,00                           
 Wykonane dotacje z zadań zleconych                                                    2 265 307,77
Planowane wydatki z zadań zleconych                                                   2 289 659,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych                                                    2 265 307,77                              
Zabezpieczenie w ramach dochodów budżetowych
na spłatę rat kapitałowych kredytu                                                          420 000,00
Nadwyżka budżetowa                                                                               574 910,03        
 
                                                    
Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   98 % zaś
wydatki w 97 % .
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry