Urząd Gminy Poświętne

Informacja za III kwartał 2008r.

 

 
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA   III KWARTAŁ 2008 r.
 
Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za  II kwartał 2008 roku .  
Plan i wykonanie po zmianach
Dochody budżetowe planowane                                            12 392 725,00
Dochody budżetowe wykonane                                               9 682 408,34
Wydatki budżetowe planowane                                            12 224 725,00                                   
Wydatki budżetowe wykonane                                               8 550 014,56
w tym:
Planowane dotacje z zadań zleconych                                    2 306 224,00                             
Wykonane dotacje z zadań zleconych                                    1 752 772,23
Planowane wydatki z zadań zleconych                                    2 306 224,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych                                    1 620 980,33                                 
Zabezpieczenie w ramach dochodów budżetowych
na spłatę rat kapitałowych kredytu                                             168 000,00
Nadwyżka budżetowa                                                            1 132 393,78
                                                          
Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w   78 % zaś
wydatki w 70 % .
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry