Urząd Gminy Poświętne

informacja za II kwartał 2008r.

 

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA   II KWARTAŁ 2008 r.
 
Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za  II kwartał 2008 roku .  
Plan i wykonanie po zmianach
Dochody budżetowe planowane                                           11 592 749,00
Dochody budżetowe wykonane                                   6 246 437,97
Wydatki budżetowe planowane                                  11 424 749,00                                   
Wydatki budżetowe wykonane                                     5 826 062,60
w tym:
Planowane dotacje z zadań zleconych                           2  259 719,00                            
Wykonane dotacje z zadań zleconych                            1 173 242,00
Planowane wydatki z zadań zleconych                           2 259 719,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych                           1 112 618,54                              
Zabezpieczenie w ramach dochodów budżetowych
na spłatę rat kapitałowych kredytu                                    168 000,00
Nadwyżka budżetowa                                                      420 375,37
                                                           
Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54 % zaś
wydatki w 51 % .
          
          Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry