Urząd Gminy Poświętne

Informacja za I kwartał 2008r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE

ZA   I KWARTAŁ 2008 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za  I kwartał  2008  roku

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                           11 497 649,00

Dochody budżetowe wykonane                                        3 374 416,32

Wydatki budżetowe planowane                                   11 329 649,00                                   

Wydatki budżetowe wykonane                                      3 012 576,96

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                            2  227 668,00                            

  Wykonane dotacje z zadań zleconych                                  573 365,00

Planowane wydatki z zadań zleconych                              2 227 668,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych                                  541 917,07                          

Zabezpieczenie w ramach dochodów budżetowych

na spłatę rat kapitałowych kredytu                                  168 000,00

Nadwyżka budżetowa                                                            361 839,36 

                                                           

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 29 % zaś

wydatki w 26 % .

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry