Urząd Gminy Poświętne

2024

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współ-

finansowane

ze środków

zewnętrznych

Skan umowy

1.

 

1/ZP/1/2024

 

 09.01.2024

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W 430634W na terenie Gminy Poświętne ( Powiat wołomiński)

 

Od dnia podpisania umowy

Do 150 dni od dnia podpisania umowy

 

6 227 699,72 zł

 

tak

skan

2. 2/ZP/2/2024 19.01.2024 AUDYT PARTNER Aneta Porębska, aleja Wojska Polskiego 10, 05-084 Leszno Usługowe prowadzenie audytu  wewnętrznego w UG Poświętne oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne 01.02.2024 31.01.2025 44 280,00 zł nie skan
3. 3/ZP/3/2024 5.02.2024

XDISC S.A.
ul. Heliotropów 45/53

04-796 Warszawa
Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji Uzdatniania Wody o mocy do 50 kWp wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego 5.02.2024 Do 60 dni od dnia podpisania umowy 224 452,37 zł nie skan
4. 4/ZP/4/2024 30.01.2024

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Poświętne.

1.02.2024 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy 272 382,00 nie skan
5. 5/ZP/5/2024 14.02.2024 Instalacja Świnarscy Spółka Komandytowa Grupa SBS, ul. Marecka 70B, 05-220 Zielonka Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze-realizacja zadania funduszu sołeckiego wsi Turze i Rojków zaplanowanego na 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 90 dni od dnia podpisania umowy 50 000,00 nie skan
6. 6/ZP/6/2024 27.02.2024 Kontrole Okresowe Maciej Dębowski, ul. Ignacego Padarewskiego 19/10, 26-605 Radom Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Poświętne. Od dnia podpisania umowy 45 dni od dnia podpisania umowy 10 000,00 nie skan
7. 7/ZP/7/2024 01.03.2024 Document Eco Logistic Beata Rojek, 07-200 Rybienko Nowe gm. Wyszków, ul. Dobra 10 Świadczenie usługi niszczenia dokumentacji archiwalnej   Do dnia 08.03.2024 725,70 zł nie skan
8. 8/ZP/8/2024 31.01.2024 Wytwórnia telewizyjno-filmowa ALFA Sp. z o.o., ul. Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin Udostępnienie oprogramowania Systemu Rada Od 01.02.2024 31.01.2027

350,00 zł netto -opłata miesięczna

1200,00 zł netto – opłata jednorazowa za uruchomienie jednego pakietu
nie skan
9. 9/ZP/9/2024 08.03.2024

BRUKMAR Mariusz Dudzik
z siedzibą w 05-326

Poświętne, ul. Wiosenna 5

Budowa chodników w sołectwach Gminy Poświętne w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok Od dnia podpisania umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy 240 711 zł nie skan
10. 10/ZP/10/2024 13.03.2024 Kamil Wilczyński Architektura i Budownictwo ul. Wołomińska 17, 05-250 Radzymin Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzylesiu w ramach „Programu Olimpia”, w formule zaprojektuj i wybuduj 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 3 475 000,00 zł tak skan
11. 11/ZP/11/2024 19.03.2024 Kamil Wilczyński Architektura i Budownictwo ul. Wołomińska 17, 05-250 Radzymin Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu w ramach „Programu Olimpia”, w formule zaprojektuj i wybuduj 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 3 850 000,00 zł tak skan
12. 12/FN/1/2024 20.03.2024 Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych  w msc. Cygów” Od dnia podpisania umowy Do 31 października 2024 r. 245 000,00 zł tak skan
13. 13/FN/2/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku na potrzeby centrum integracji społecznej w miejscowości Międzyleś, Gmina Poświętne. Od dnia zawarcia umowy Do 31 października 2024 r. 200 000,00 zł tak skan
14. 14/FN/3/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Od dnia zawarcia umowy Do 15 grudnia 2024 r. 100 000,00 zł tak skan
15. 15/FN/4/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogrodzenie budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel” Od dnia zawarcia umowy Do 30 września 2024 r. 15 000,00 zł tak skan
16. 16/FN/5/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cygowie” Od dnia zawarcia umowy Do 30 września 2024 r. 15 000,00 zł tak skan
17. 17/FN/6/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach Od dnia 1 września 2024 roku Do dnia 31 grudnia 2024 r. 226 730,00 tak skan
18. 18/FN/7/2024 20.03.2024 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044 przy ul. Spokojnej 13a „Cyberbezpieczy samorząd” Od dnia zawarcia umowy 24 miesiące 523 914,00 zł. tak skan
19. 19/ZP/12/2024 29.03.2024 Adam Przyborowski Zakład Inżynieryjno-Budowlany, Chrzęsne, ul. Sulejowska 41, 05-240 Tłuszcz Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje ( Gmina Poświętne ) Od dnia podpisania umowy Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 2 851 001,50 zł tak skan
20. 20/ZP/13/2024 28.03.2024 Adam Przyborowski Zakład Inżynieryjno-Budowlany, Chrzęsne, ul. Sulejowska 41, 05-240 Tłuszcz Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyleś Od dnia podpisania umowy Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 49 953,45 zł tak skan
21. 21/ZP/14/2024 9.04.2024 NMG KLIMAFROST Monika Błędowska, ul. Widok 2a, 05-200 Wołomin Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kolnie pod adresem 05-326 Kolno 16a. Od dnia podpisania umowy Do 45 dni od dnia podpisania 12 971,58 zł nie skan
22. 22/ZP/15/2024 11.04.2024 r. Instalbud Żółkowscy Sp. K. z siedzibą w 05-300 Targówka, ul. Kolejowa 82 Opracowanie dokumentacji  techniczno-prawnej na wykonanie przebudowy linii napowietrznej na dz. ew. 893/4 obręb Zabraniec Od dnia podpisania umowy Do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 10 455,00  zł nie skan
23. 23/ZP/16/2024 26.03.2024

ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Spółka Jawna, ul. J. Baildona 24C lok. 25,

40-115 Katowice
Sprzedaż i dostawa 7 szt. pojemników do segregacji odpadów oraz 7 zgniatarek do opakowań Od dnia podpisania umowy Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy     skan
24. 24/FN/8/2024 15.04.2024 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 Najem sali konferencyjnej 18.04.2024 r. 18.04.2024 r. 500,00 nie skan
25. 25/FN/9/2024 24.04.2024 Skarb Państwa reprezentowany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

    20 000,00 zł   skan
26. 26/ZP/17/2024 22.04.2024 NMG KLIMAFROST Monika Błędowska, ul. Widok 2a, 05-200 Wołomin Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cygowie, realizacja zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cygowie" - zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Funduszu Sołeckiego przeznaczonego na 2024 r. Od dnia podpisania umowy 30 dni 5 415,69 zł tak skan
27. 27/FN/10/2024 15.04.2024 AURUM FILM Bodzak Hickinbotham Spółka Jawna z siedzibą: ul. Niecała 15/U4, 20-080 Lublin Umowa najmu boiska ekipie filmowej realizującej nagrania na terenie Gminy Poświętne Od 16.04.2024 r. Do 18.04.2024 r. 2 500,00 zł nie skan
28. 28/ZP/18/2024 09.05.2024 Usługi Budowlane, Ogrodzenia Betonowe Sławomir Ziemkiewicz z siedzibą 05-250 Dybów-Kolonia, ul. Majowa 70 „Ogrodzenie budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel” - zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Funduszu Sołeckiego wsi Nadbiel przeznaczonego na 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 35 dni od dnia podpisania umowy 28 275,00 zł tak skan
29. 29/ZP/19/2024 08.05.2024 ARPEX- Artur Jastrzębski, z siedzibą 02-541 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta nr 24 lok. 18 Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Cygowie, realizacja zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cygowie" - zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Funduszu Sołeckiego wsi Cygów przeznaczonego na 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 14 dni od dnia podpisania umowy 16 814,10 zł tak skan
30. 30ZP/20/2024 09.05.2024 Kostrabau Polska Kostrzewa Spółka Jawna z siedzibą w 05-200 Cięciwa ul. Wołomińska 21A Zakup oraz dostawa wraz z rozładunkiem kostki brukowej typu HOLLAND o grubości 6 cm w ramach zadań z funduszu sołeckiego 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 30 dni od dnia podpisania umowy 26 168,66 zł nie skan
31. 31/ZP/21/2024 15.05.2024 TM-INŻYNIERIA Sp. z o.o., z siedzibą w  03-992 Warszawa, ul. Masłowiecka 14 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cygów gmina Poświętne Od dnia podpisania umowy Do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 279 000,00 zł nie skan
32. 32/ZP/22/2024 14.05.2024 Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Sp. Jawna, z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/240 Pakiet dla administracji dostarczenie aktualizacji i serwis oprogramowania 01.05.2024 30.04.2025 23 985,00 zł nie skan
33. 33/ZP/23/2024 22.05.2024 Marian Majszyk Przychodnia Weterynaryjna Poświętne z siedzibą w 05-326 Poświętne, ul. Jana Pawła II 1 Sterylizacja lub kastracja psów i kotów 22.05.2024   Do kwoty 4 000,00 zł nie skan
34. 34/FN/11/2024 11.06.2024 Wojewoda Mazowiecki Remont drogi gminnej w msc. Międzyleś gmina Poświętne Od dnia podpisania umowy Do 31 grudnia 2024 Dofinansowanie 782 865,57 tak skan
35. 35/ZP/24/2024 12.06.2024

TOOLES Krzysztof Waszkiewicz z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 29c

Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” -  zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 30 714,00  tak skan
36. 36/ZP/25/2024 13.06.2024 Wodrol Krzysztof Książek, Gorzanka, ul. Polnej Róży 39, 05-311 Dębe Wielkie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin gmina Poświętne Od dnia podpisania umowy Do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 334 093,22 zł tak skan
37. 37/ZP/26/2024 14.06.2024 Kostrabau Polska Kostrzewa Spółka Jawna z siedzibą w 05-200 Cięciwa ul. Wołomińska 21A Zakup oraz dostawa wraz z rozładunkiem kostki brukowej typu HOLLAND o grubości 6 cm w ramach zadań z funduszu sołeckiego wsi Wola Ręczajska 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 45 dni do podpisania umowy 31 505,04 zł nie skan
38. 38/ZP/27/2024 21.06.2024 Install Media Półrolniczak Krzysztof z siedzibą w Plac Karola Szymanowskiego 9/2, 55-200 Oława Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych typu UPS w tym montaż zasilacza 3-fazowego w budynku UG w Poświętnem Od dnia podpisania umowy W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy 33 126,74 zł brutto tak skan
39. 39/ZP/28/2024 25.06.2024 GB Technology Sp. z o.o., z siedzibą w 26-052 Szewce, ul. Dewońska 22 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach. Od dnia podpisania umowy Do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 477 177,02 zł brutto tak skan
40. 40/ZP/29/2024 27.06.2024 Greenova Katarzyna Walkowiak z siedzibą 62-007 Bugaj, ul. Swarzędzka 26 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Poświętne na lata 2025 – 2028 z perspektywą do roku 2030, z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii programu Od dnia podpisania umowy Do 31 października 2024 roku 3 690,00 zł brutto nie skan
41. 41/ZP/30/2024 28.06.2024 Terra Legis Katarzyna Helińska z siedzibą w 71-534 Szczecin, ul. Gdyńska 3 lok 2 Oszacowanie ubóstwa energetycznego na terenie gminy Poświętne Od dnia podpisania umowy Do 31 października 2024 roku 16 000,00 zł brutto nie skan
42. 42/ZP/31/2024 01.07.2024 Shift-IT Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa Umowa o świadczeniem usług dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych Od dnia podpisania umowy Do 30.06.2026 jak w umowie nie skan
43. 43/ZP/32/2024 03.07.2024 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A Udostępnienie części nieruchomości celem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Od dnia podpisania umowy Na czas nieokreślony   nie skan
44. 44/ZP/33/2024 12.07.2024 Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 Przekazanie destruktu 1000 ton       nie skan

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2024
Data modyfikacji : 23.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry