Urząd Gminy Poświętne

2024

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współ-

finansowane

ze środków

zewnętrznych

Skan umowy

1.

 

1/ZP/1/2024

 

 09.01.2024

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W 430634W na terenie Gminy Poświętne ( Powiat wołomiński)

 

Od dnia podpisania umowy

Do 150 dni od dnia podpisania umowy

 

6 227 699,72 zł

 

tak

skan

2. 2/ZP/2/2024 19.01.2024 AUDYT PARTNER Aneta Porębska, aleja Wojska Polskiego 10, 05-084 Leszno Usługowe prowadzenie audytu  wewnętrznego w UG Poświętne oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne 01.02.2024 31.01.2025 44 280,00 zł nie skan
3. 3/ZP/3/2024 5.02.2024

XDISC S.A.
ul. Heliotropów 45/53

04-796 Warszawa
Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji Uzdatniania Wody o mocy do 50 kWp wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego 5.02.2024 Do 60 dni od dnia podpisania umowy 224 452,37 zł nie skan
4. 4/ZP/4/2024 30.01.2024

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Poświętne.

1.02.2024 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy 272 382,00 nie skan
5. 5/ZP/5/2024 14.02.2024 Instalacja Świnarscy Spółka Komandytowa Grupa SBS, ul. Marecka 70B, 05-220 Zielonka Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze-realizacja zadania funduszu sołeckiego wsi Turze i Rojków zaplanowanego na 2024 r. Od dnia podpisania umowy Do 90 dni od dnia podpisania umowy 50 000,00 nie skan
6. 6/ZP/6/2024 27.02.2024 Kontrole Okresowe Maciej Dębowski, ul. Ignacego Padarewskiego 19/10, 26-605 Radom Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Poświętne. Od dnia podpisania umowy 45 dni od dnia podpisania umowy 10 000,00 nie skan
7. 7/ZP/7/2024 01.03.2024 Document Eco Logistic Beata Rojek, 07-200 Rybienko Nowe gm. Wyszków, ul. Dobra 10 Świadczenie usługi niszczenia dokumentacji archiwalnej   Do dnia 08.03.2024 725,70 zł nie skan
8. 8/ZP/8/2024 31.01.2024 Wytwórnia telewizyjno-filmowa ALFA Sp. z o.o., ul. Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin Udostępnienie oprogramowania Systemu Rada Od 01.02.2024 31.01.2027

350,00 zł netto -opłata miesięczna

1200,00 zł netto – opłata jednorazowa za uruchomienie jednego pakietu
nie skan
9. 9/ZP/9/2024 08.03.2024

BRUKMAR Mariusz Dudzik
z siedzibą w 05-326

Poświętne, ul. Wiosenna 5

Budowa chodników w sołectwach Gminy Poświętne w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok Od dnia podpisania umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy 240 711 zł nie skan
10. 10/ZP/10/2024 13.03.2024 Kamil Wilczyński Architektura i Budownictwo ul. Wołomińska 17, 05-250 Radzymin Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzylesiu w ramach „Programu Olimpia”, w formule zaprojektuj i wybuduj 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 3 475 000,00 zł tak skan
11. 11/ZP/11/2024 19.03.2024 Kamil Wilczyński Architektura i Budownictwo ul. Wołomińska 17, 05-250 Radzymin Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu w ramach „Programu Olimpia”, w formule zaprojektuj i wybuduj 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 3 850 000,00 zł tak skan
12. 12/FN/1/2024 20.03.2024 Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych  w msc. Cygów” Od dnia podpisania umowy Do 31 października 2024 r. 245 000,00 zł tak skan
13. 13/FN/2/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku na potrzeby centrum integracji społecznej w miejscowości Międzyleś, Gmina Poświętne. Od dnia zawarcia umowy Do 31 października 2024 r. 200 000,00 zł tak skan
14. 14/FN/3/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Od dnia zawarcia umowy Do 15 grudnia 2024 r. 100 000,00 zł tak skan
15. 15/FN/4/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogrodzenie budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel” Od dnia zawarcia umowy Do 30 września 2024 r. 15 000,00 zł tak skan
16. 16/FN/5/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Pomoc finansowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cygowie” Od dnia zawarcia umowy Do 30 września 2024 r. 15 000,00 zł tak skan
17. 17/FN/6/2024 20.03.2024

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach Od dnia 1 września 2024 roku Do dnia 31 grudnia 2024 r. 226 730,00 tak skan
18. 18/FN/7/2024 20.03.2024 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044 przy ul. Spokojnej 13a „Cyberbezpieczy samorząd” Od dnia zawarcia umowy 24 miesiące 523 914,00 zł. tak skan
19. 19/ZP/12/2024 29.03.2024 Adam Przyborowski Zakład Inżynieryjno-Budowlany, Chrzęsne, ul. Sulejowska 41, 05-240 Tłuszcz Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje ( Gmina Poświętne ) Od dnia podpisania umowy Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 2 851 001,50 zł tak skan
20. 20/ZP/13/2024 28.03.2024 Adam Przyborowski Zakład Inżynieryjno-Budowlany, Chrzęsne, ul. Sulejowska 41, 05-240 Tłuszcz Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyleś Od dnia podpisania umowy Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 49 953,45 zł tak skan

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2024
Data modyfikacji : 09.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry