Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2021 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość

Współfinansowane

ze środków UE (tak/nie)

Skan umowy
1. 1/ZP/1/2021 13.01.2021 Marcin Sekula p.h.u SZOPIK  Dostawa i ontaż mebli dla Gminnego Żłobka w Poświętnem od dnia podpisania umowy 28.02.2021 r. 61500 zł. brutto nie skan
2. 2/ZP/2/2021 14.01.2021 r. Gospodarstwo Rolno Usługowe Jaworski Tomasz Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 14.01.2021 r. 15.04.2021 r.

1km płużenia 70 zł brutto

1km posypywania mieszanką piaskowo-solną 100zł brutto

1 tona mieszanki piaskowo-solnej 500zł brutto

nie skan
3. 3/ZP/3/2021 02.02.2021 r. KURP-DACH Sp. z o.o. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej na potrzeby PSZOK w Gminie Poświętne od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 41820 zł. brutto nie skan
4. 4/ZP/4/2021 05.02.2021 r. Fundacja Animal Rescue Poland Wyłapywanie bezdomnych zwierząt psy/koty z terenu Gminy Poświętne 05.02.2021 r. 31.12.2021 r.

-2100 netto zł za odłowienie psa/ szczeniaka i odwiezienie do schroniska

-1000 netto zł za odłowienie kota i odwiezienie do schroniska

-100 zł netto za uśpienie ślepego miotu

nie skan
5. 5/ZP/5/2021 24.02.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 13 585 zł brutto nie skan
6. 6/ZP/6/2021 26.02.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 18 410 zł brutto nie skan
7. 7/ZP/07/2021 19.03.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Poświętne w celu utrzymania systemu oświetlenia w pełnej sprawności technicznej w okresie 12 miesięcy.  od dnia podpisania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy całkowita kwota nie wyższa niż 27 090,06 zł brutto nie skan
8. 8/ZP/8/2021 23.03.2021 r. BRUKMAR Mariusz Dudzik Uprzątnięcie zawalonego budynku starej szkoły w Międzylesiu. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 20 910 zł brutto nie skan
9. 9/ZP/9/2021 02.04.2021 r. Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy nie więcej niż 44398,94 zł brutto nie skan
10. 10/ZP/10/2021 15.04.2021 r. Kancelaria-Środowiska Sp. z o.o. Wykonanie opinii dotyczącej stanu wody na gruncie na działce o nr ew. 507/2 obręb Cygów od dnia podpisania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy 3062,70 zł brutto nie skan
11. 11/ZP/11/2021 12.04.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne od dnia podpisania umowy 20 dni od dnia podpisania umowy 9970 zł brutto nie skan
12. 12/ZP/12/2021 r. 26.04.2021 r. Bartłomiej Seżeń "U Barburki" Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętne" od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwiecień 2022 r. 106920 zł brutto nie skan
13. 13/ZP/13/2021 29.04.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Modernizacja (remont) nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna na odcinku 2 km, 15 dni od podpisania umowy 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 556558,36 zł. brutto nie  skan
14. 14/ZP/14/2021 07.05.2021 r. Tomasz Skiba Atut Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Gminnym Żłobku w Poświętnem od dnia podpisania umowy dwa tygodnie od dnia podpisania umowy 24 471,54 zł brutto nie skan
15.

15/ZP/15/2021

25.05.2021 r. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna Il etap
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 120 dni od dnia podpisania umowy 1 091 010 zł brutto nie skan
16. 16/ZP/16/2021 17.06.2021 r.
P&B Energy —
Bartłomiej Przybylski 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku oraz Prognozę oddziaływania na środowisko
od dnia podpisania umowy 3 misiące od dnia podpisania umowy 3 tys. zł brutto nie skan
17. 17/ZP/17/2021 31.05.2021 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" Irena, Krzysztof Zając Sp. j. Sprzedaż i dostawa sprężarki powietrznej spalinowej od dnia podpisania umowy 6 tygodni od dnia podpisania umowy 47 355zł brutto nie skan
18. 18/ZP/18/2021 24.06.2021 r. Marian Majszyk Przychodnia Weterynaryjna Poświętne Sterylizacja lub kastracja psów i kotów   do 31.10.2021 r. tabela w umowie nie skan
19. 19/ZP/19/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Poświętne
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 372 136,68 zł brutto nie 

skan

20. 20/ZP/20/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek
szkolnych, szkolno — przedszkolnych, Gminnego Źłobka w Poświętnem oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poświętne
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 20 304 zł brutto nie skan
21. 21/ZP/21/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbiór
i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych, Gminnego Złobka
w Poświętnem oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 14 904 zł brutto nie skan
22. 22/ZP/21/2021 25.08.2021  r.

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k.

Zakup i dostawa 2 szt. Agregatów prądotwórczych

Od dnia podpisania umowy

Do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

122 935,89 zł brutto

nie skan
23. 23/ZP/23/2021 25. 08. 2021 r.  Zakład Inżynieryjno - Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.
Roboty budowlane polegające na budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej w ramach projektu: Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Cygów, Rojków, Turze.
15 dni roboczych od podpisania umowy 180 dni od dnia wprowadzenia na budowę 1479 999,96 nie skan

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry