Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2021 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość

Współfinansowane

ze środków UE (tak/nie)

Skan umowy
1. 1/ZP/1/2021 13.01.2021 Marcin Sekula p.h.u SZOPIK  Dostawa i ontaż mebli dla Gminnego Żłobka w Poświętnem od dnia podpisania umowy 28.02.2021 r. 61500 zł. brutto nie skan
2. 2/ZP/2/2021 14.01.2021 r. Gospodarstwo Rolno Usługowe Jaworski Tomasz Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 14.01.2021 r. 15.04.2021 r.

1km płużenia 70 zł brutto

1km posypywania mieszanką piaskowo-solną 100zł brutto

1 tona mieszanki piaskowo-solnej 500zł brutto

nie skan
3. 3/ZP/3/2021 02.02.2021 r. KURP-DACH Sp. z o.o. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej na potrzeby PSZOK w Gminie Poświętne od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 41820 zł. brutto nie skan
4. 4/ZP/4/2021 05.02.2021 r. Fundacja Animal Rescue Poland Wyłapywanie bezdomnych zwierząt psy/koty z terenu Gminy Poświętne 05.02.2021 r. 31.12.2021 r.

-2100 netto zł za odłowienie psa/ szczeniaka i odwiezienie do schroniska

-1000 netto zł za odłowienie kota i odwiezienie do schroniska

-100 zł netto za uśpienie ślepego miotu

nie skan
5. 5/ZP/5/2021 24.02.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 13 585 zł brutto nie skan
6. 6/ZP/6/2021 26.02.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 18 410 zł brutto nie skan
7. 7/ZP/07/2021 19.03.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Poświętne w celu utrzymania systemu oświetlenia w pełnej sprawności technicznej w okresie 12 miesięcy.  od dnia podpisania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy całkowita kwota nie wyższa niż 27 090,06 zł brutto nie skan
8. 8/ZP/8/2021 23.03.2021 r. BRUKMAR Mariusz Dudzik Uprzątnięcie zawalonego budynku starej szkoły w Międzylesiu. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 20 910 zł brutto nie skan
9. 9/ZP/9/2021 02.04.2021 r. Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy nie więcej niż 44398,94 zł brutto nie skan
10. 10/ZP/10/2021 15.04.2021 r. Kancelaria-Środowiska Sp. z o.o. Wykonanie opinii dotyczącej stanu wody na gruncie na działce o nr ew. 507/2 obręb Cygów od dnia podpisania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy 3062,70 zł brutto nie skan
11. 11/ZP/11/2021 12.04.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne od dnia podpisania umowy 20 dni od dnia podpisania umowy 9970 zł brutto nie skan
12. 12/ZP/12/2021 r. 26.04.2021 r. Bartłomiej Seżeń "U Barburki" Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętne" od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwiecień 2022 r. 106920 zł brutto nie skan
13. 13/ZP/13/2021 29.04.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Modernizacja (remont) nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna na odcinku 2 km, 15 dni od podpisania umowy 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 556558,36 zł. brutto nie  skan
14. 14/ZP/14/2021 07.05.2021 r. Tomasz Skiba Atut Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Gminnym Żłobku w Poświętnem od dnia podpisania umowy dwa tygodnie od dnia podpisania umowy 24 471,54 zł brutto nie skan
15.

15/ZP/15/2021

25.05.2021 r. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna Il etap
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 120 dni od dnia podpisania umowy 1 091 010 zł brutto nie skan
16. 16/ZP/16/2021 17.06.2021 r.
P&B Energy —
Bartłomiej Przybylski 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku oraz Prognozę oddziaływania na środowisko
od dnia podpisania umowy 3 misiące od dnia podpisania umowy 3 tys. zł brutto nie skan
17. 17/ZP/17/2021 31.05.2021 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" Irena, Krzysztof Zając Sp. j. Sprzedaż i dostawa sprężarki powietrznej spalinowej od dnia podpisania umowy 6 tygodni od dnia podpisania umowy 47 355zł brutto nie skan
18. 18/ZP/18/2021 24.06.2021 r. Marian Majszyk Przychodnia Weterynaryjna Poświętne Sterylizacja lub kastracja psów i kotów   do 31.10.2021 r. tabela w umowie nie skan
19. 19/ZP/19/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Poświętne
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 372 136,68 zł brutto nie 

skan

20. 20/ZP/20/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek
szkolnych, szkolno — przedszkolnych, Gminnego Źłobka w Poświętnem oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poświętne
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 20 304 zł brutto nie skan
21. 21/ZP/21/2021 30.06.2021 r. KOBE Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski
Odbiór
i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych, Gminnego Złobka
w Poświętnem oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 14 904 zł brutto nie skan
22. 22/ZP/22/2021 25.08.2021  r.

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k.

Zakup i dostawa 2 szt. Agregatów prądotwórczych

Od dnia podpisania umowy

Do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

122 935,89 zł brutto

nie skan
23. 23/ZP/23/2021 25. 08. 2021 r.  Zakład Inżynieryjno - Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.
Roboty budowlane polegające na budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej w ramach projektu: Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Cygów, Rojków, Turze.
15 dni roboczych od podpisania umowy 180 dni od dnia wprowadzenia na budowę 1479 999,96 nie skan
24. 24/ZP/24/2021 21.09.2021 r.
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz
Kaczyński Spółka Jawna
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Poświętne 
3 dni robocze od podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 53 505,07 zł. brutto nie skan
25. 25/ZP/25/2021 21.09.2021 r. Sebastian Pisarek EL-SEB Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Poświętne jak w umowie 3 dni robocze od podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 10 420 zł brutto nie skan
26. 26/ZP/26/2021 01.10.2021 r.
BRUKMAR Mariusz
Dudzik
Zagospodarowanie przestrzeni pod
rewitalizację terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy
w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 23 205,18 złotych brutto nie skan
27. 27/ZP/27/2021 13.10.2021 r. DIGITAL Sp. z o.o
Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką
termomodernizację i wdrożenie OZŻE
od dnia zawarcia umowy 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy 4 489 500 zł brutto tak

skan

skan

skan

28. 28/ZP/28/2021 15.10.2021 r. Firma Usługowo-Handlowa  INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
Budowia sieci
wodociągowej rozdzielczej w ramach projektu: Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Trzcinka, Krubki — Górki, Małków, Zabraniec, Ostrowik
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 270 dni od dnia zawarcia umowy 4 031 571 zł brutto tak skan
29. 29/ZP/29/2021 18.10.2021 r.
MARCIN
LESZCZYŃSKI POWER FLOWER
Rewitalizacja istniejących
terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem.
2 dni robocze od dnia podpisania umowy 31 dni od dnia podpisania umowy 68 688 zł brutto tak skan
30. 30/ZP/30/2021 21.10.2021 r. Complexe Sportif Grażyna Kowalska
Roboty budowlane polegające na budowie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w miejscowości Międzyleś nr 12A gmina Poświętne
7 dni od podpisania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy 441 902,80 zł brutto nie skan
31. 31/ZP/31/2021 25.10.2021 r.
Przedsiębiorstwo —
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Stępień
Roboty budowlane polegające
na malowaniu wraz z naprawą uszkodzonej elewacji budynku Urzędu Gminy w Poświętnem
od dnia wprowadzenia na teren budowy dwa tygodnie od dnia podpisania umowy 27 060 zł brutto nie skan
32. 32/ZP/32/2021 29.10.2021 r. Tombruk Sp. z 0.0.
Budowę i rozbudowę chodników przy
drogach gminnych na terenie Gminy Poświętne.
do 7 dni roboczych od podpisania umowy 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 39 945 zł brutto nie skan
33. 33/ZP/33/2021 08.11.2021 r.
Piotr Piotrowski
PH.U. „TRANZYT”
Remont drogi gminnej dz. ew. 125 w miejscowości Czubajowizna na odcinku od skrzyżowania dróg przy starej Szkole w kierunku posesji nr 11.
4 dni kalendarzowe od dnia przekazania zlecenia 21 dni od dnia podpisania umowy 17 246,90 zł brutto. nie skan
34. 34/ZP/34/2021 09.11.2021 r.
BRUKMAR Mariusz
Dudzik
Rozbiórka budynku starej Szkoły w Kielczykowiźnie i budynku gospodarczego wraz z uprzątnięciem terenu
2 dni od podpisania umowy 21 dni od podpisania umowy 25 tys. zł. brutto nie skan
35. 35/ZP/35/2021 15.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje dz. ew. nr 181 
7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 568 674,94 zł brutto nie skan
36. 36/ZP/36/2021 16.11.2021 r.
Sebastian
Pisarek EL-SEB
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Poświętne
do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20 dni od dnia podpisania umowy 35 740 zł brutto nie skan
37. 37/ZP/37/2021 06.12.2021 r.  Radosław Klusek RAD-BUD
 rozbudowę chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż miejscowości do posesji nr 95
od dnia podpisania umowy do 22.12.2021 r. 29 934,47 zł brutto nie skan
38. 38/ZP/38/2021 06.12.2021 r. CARIMA-BIS Paulina Stępień Jadwiga Lenartowicz Spółka Cywilna
sprzedaży i dostawy odzieży roboczej oraz środków ochrony dla Formacji Obrony Cywilnej Gminy Poświętne
od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2021 r. 7269,30 zł brutto nie skan
39. 39/ZP/39/2021 06.12.2021 r.
Małgorzata Stępień
Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe
Remont budynku OSP w Turzu w zakresie ścian i sufitów w garażu, kotłowni i łazience
od dnia wprowadzenia na teren budowy 14 dni od dnia podpisania umowy 25 tys. zł brutto nie skan
40. 40/ZP/40/2021 09.12.2021 r. Perfect Paweł Mieszkowski Barbara Tarnawska Spółka Jawna
Sprzedaż i dostawa 15
radiotelefonów przenośnych na potrzeby zapewnienia łączności radiotelefonicznej osób
przeznaczonych do służby w Gminnej Formacji Obrony Cywilnej — Drużynie Wykrywania
i Alarmowania
od dnia podpisania umowy do 22.12.2021 r. 19 630,80 zł brutto nie skan
41. 41/ZP/41/2021 10.12.2021 r.
SYDO-BUD
Przemysław Wojda
wykonanie melioracji rowów w miejscowości
Międzypole o łącznej długości 1500 metrów.
od dnia podpisania umowy do 22.12.2021 r. 17 tys. zł brutto nie  skan
42. 42/ZP/42/2021 10.12.2021 r.
HYDRO-GAZ
Magdalena Leszczyńska
Opracowanie dokumentacji projektowo —kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Choiny wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
od dnia zawarcia umowy trzy miesiące od zawarcia umowy 89 790 zł brutto nie skan
43. 43/ZP/43/2021 13.12.2021 r.
KAFAR Bartłomiej
Sztukiert 
sprzedaży i dostawy 20 szt. rurek wskażnikowych RW - 36, 120 szt. rurek wskaźnikowych RW — 44a, 20 szt. rurek wskaźnikowych RW — 45, 50 szt. Indywidualnych Pakietów Przeciwchemicznych, 50 szt. Indywidualnych Pakietów do Likwidacji Skażeń, 25 szt. Indywidualnych Pakietów
Medycznych
od dnia zawarcia umowy do 22.12.2021 r. 28 718,10 zł brutto nie skan
44. 44/ZP/44/2021 14.12.2021 r. TERM-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprzedaż oleju opałowvegoSprzedaż oleju opałowego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. brutto za 1 litr oleju opałowego — 3,86 PLN nie skan
45. 45/ZP/45/2021 14.12.2021 r. HS Medical Poland Anna Jany
Sprzedaż i dostawa 11 defibrylatorów AED fabrycznie nowych, nieużywanych i nienoszących śladów uszkodzeń
od dnia podpisania umowy do 22.12.2021 r. 48 196,17 zł brutto nie skan
46. 46/ZP/46/2021 14.12.2021 r. PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO „MASKPOL” SPÓŁKA AKCYJNA
Sprzedaż i dostawa 25 kompletów maski filtracyjnej typu MT 213 / 2, 25 szt. pokrowców na maskę typu MT 213 / 2, 50 szt. filtropochłaniaczy FP 211/1-P3/W - ABS do maski MT 213 / 2 , 50 szt. kombinezonów izolacyjnych
od dnia podpisania umowy do 22.12.2021 r. 21 402 zł brutto nie skan
47. 47/ZP/47/2021 20.12.2021 r. „Zbiornica EKOLOGIA” Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty
zwierzęce kategorii 1 i 2
0d 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ceny jak w załączonej umowie nie skan
48. 48/ZP/48/2021 21.12.2021 r.
Usługi ogólnobudowlane
JUSTBUD Justyna Dębek
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania inwestycyjnego pn. poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Poświętne
od dnia zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń 128 tys. zł brutto nie skan
49. 49/ZP/49/2021 21.12.2021 r. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

1) Wykonaniu badań profilaktycznych pracowników, określonych w art. 229 $ 1, 2 i 5 Kodeksu Pracy, tj.:

a) badań wstępnych,

b) badań okresowych, |
c) badań kontrolnych,

d) badań kierowców,

2) oraz wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

0d 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ceny jak w załączonej umowie nie skan
50. 50/ZP/50/2021 21.12.2021 r. Target Safety Sp. z o. Sp. K.o. 
Sprzedaż i dostawa 4 aparatów
ochrony dróg układu oddechowego MSA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręczajach
Polskich
od dnia podpisania umowy do 29.12.2021 r. 22 405,68 nie  skan
51. 51/ZP/51/2021 23.12.2021 r. AWAS - Systemy Sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa 2 szt. kabin
dekontaminacyjnych, na potrzeby wyposażenia Gminnych Formacji Obrony Cywilnej
od dnia podpisania umowy do 5 tygodni od dnia podpisania umowy 21001 zł. brutto nie skan
52. 52/ZP/52/2021 29.12.2021 r. Bogumiła Kozakiewicz

"Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” na terenie gminy Poświętne

01.01.2022 r. 31.12.2022 r. 59 tys. zł brutto nie skan
53. 53/ZP/53/2021 30.12.2021 r. MARIAN
MAJSZYK PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  POSWIĘTNE
Współpraca i współdziałanie Zamawiającego oraz
Wykonawcy na zasadzie celowych i zorganizowanych działań w razie wystąpienia
"= zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych i dziko żyjących na terenie gminy Poświętne
01.01.2022 r. 31.12.2022 r. szczegółowe koszty w skanie umowy nie skan
54. 54/ZP/54/2021 30.12.2022 r. „BAROS” - MACIEJ
GLIJER

Wyłapywania bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu
Gminy Poświętne, oraz dostarczenie wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska będącego pod
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, gdzie zwierzę będzie otoczone należytą opieką,
ewentualnie trafi do adopcji.

01.01.2022 r. 31.12.2022 r. szczegółowe koszty w skanie umowy nie skan
55. 55/ZP/55/2021 31.12.2021 Kancelaria Radcy
Prawnego Mariusz Kaim
Czynności polegające na świadczeniu
usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Gminy w Poświętnem oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Poświętne
03.01.2022 r. 31.12.2022 r. 8 tys. zł brutto/ mies. nie skan
56. 56/ZP/56/2021 31.12.2021 KOBE Paweł Kotowski Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Poświętne
01.01.2022 r. 31.12.2022 r. do kwoty 853 934,08 nie skan
57. 57/ZP/57/2021 31.12.2021 KOBE Paweł Kotowski Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek
szkolnych, szkolno — przedszkolnych, Gminnego Złobka w Poświętnem oraz
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Poświętne
01.01.2022 r. 31.12.2022 r. do kwoty 41 750 zł brutto nie  skan
58. 58/ZP/58/2021 31.12.2021 KOBE Paweł Kotowski odbiór
i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych, Gminnego Złobka
w Poświętnem oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem
01.01.2022 r. 31.12.2022 r. do kwoty 20 736 zł. brutto nie skan

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Data modyfikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry