2019

Rejestr umów z 2019 roku

Lp.

Nr umowy

Data zawarcia

Kontrahent

Przedmiot

Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współfinansowanie ze środków UE(tak/nie)

Skan umowy

1

 

 

Umowa zlecenie

02.01.2019r.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kaim

Świadczenie pomocy prawnej,  bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy 

02.01.2019r.

31.12.2019r.

84.000,00 zł. brutto

nie

Umowa zlecenie

2

ZW/04/2019

02.01.2019r

Arkadiusz Hiszpański „MESTA”

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

02.01.2019r.

31.03.2019r.

Maksymalne wynagrodzenie 50.000,00 zł brutto

nie

ZW/04/2019

3

ZW/01/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy (kierunek Mińsk Mazowiecki)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

12.960,00 zł brutto

nie

ZW/01/2019

4

ZW/02/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy(kierunek Wołomin

)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

6.480,00 zł. brutto

nie

ZW/02/2019

5

ZW/03/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy (kierunek Sulejówek Miłosna)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

12.960,00 zł. brutto

nie

ZW/03/2019

6

Zlecenie

ZP.271.01.2013

03.01.2019r.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp.zo.o

Usunięcie awarii Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ręczajskiej wraz z przeglądem serwisowym

4 tygodnie od daty otrzymania zlecenia

-

24.600,00 zł brutto

nie

Zlecenie

ZP.271.01.2013

7

1/2019

ZP.6724.01.2019

04.01.2019r.

Bogumiła Kozakiewicz

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

04.01.2019r.

31.12.2019r.

300,00 zł brutto za sporządzenie projektu decyzji

nie

1/2019

ZP.6724.01.2019

8

-

17.01.2019r.

„RUBEN” Łukasz Kurek

Usługi remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem materiału

21 dni od podpisana umowy

-

10.086,00 zł brutto

nie

 

Umowa

9

2/2019

ZP.6140.01.2019

23.01.2019r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „PERRO”

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Poświętne

23.01.2019r.

31.12.2019r.

-Odłowienie jednego psa i przyjecie do schroniska- 1.722,00 zł brutto,

 

-odłowienie jednego kota psa i przyjecie do schroniska-61,50 zł brutto

 

-uśpienie  ślepego miotu-12,30 zł brutto

nie

2/2019

ZP.6140.01.2019

10

3/2019

ZP.6140.02.2019

23.01.2019r.

„Zbiornica Skórzec” EKOLOGIA

Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt

23.01.2019r.

31.12.2019r.

-Odbiór padłych zwierząt o wadze do 200kg – 324,00 zł. brutto

 

-Odbiór padłych zwierząt o wadze powyżej 200kg.-378,00 zł brutto

nie

3/2019

ZP.6140.02.2019

11

1/2019

ZP.7243.01.2019

23.01.2019r.

Grzegorz Włoga „EMITUR”

Przewóz uczniów z terenu gminy Poświętne na zajęcia w czasie ferii 2019

28.01.2019r.

08.02.2019r.

4 367,48 zł brutto

nie

1/2019

ZP.7243.01.2019

12

064/OKI/2019

14.02.2019

 

Fundacja Legalna Kultura

Dofinansowanie na realizacje projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowej”

01.02.2019r.

14.10.2019

134 400,00 zł

tak

064/OKI/2019

13

Umowa zlecenie

01.03.2019r.

Jerzy Kieś  „BUY-MEDIA CYGÓW”

Wykonanie i wdrożenie podglądu zewnętrznego kamer na Stacji Uzdatniania wody w Woli Ręczajskiej

01.01.2019r.

31.03.2019r.

4 305,00 zł brutto

nie

 Umowa zlecenie

14

ZW/05/2019

06.03.2019r.

Maciej Drabio „Emdeaudyt”

Wykonanie audytu

07.03.2019r.

30.04.2019r.

17.000,00 zł brutto

nie

ZW/05/2019

15.  Umowa najmu 28.03.2019 Centrum Medyczno-Diagnostyczne Wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem 01.04.2019 29.03.2029 12 zł netto za 1m2 nie 28.03.2019
 
Data publikacji 28.03.2019

Data modyfikacji 10.04.2019 Rejestr zmian
Autor : Marek Szałwia

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 238 wizyt