Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2019 roku

Lp.

Nr umowy

Data zawarcia

Kontrahent

Przedmiot

Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współfinansowanie ze środków UE(tak/nie)

Skan umowy

1

 

 

Umowa zlecenie

02.01.2019r.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kaim

Świadczenie pomocy prawnej,  bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy 

02.01.2019r.

31.12.2019r.

84.000,00 zł. brutto

nie

Umowa zlecenie

2

ZW/04/2019

02.01.2019r

Arkadiusz Hiszpański „MESTA”

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

02.01.2019r.

31.03.2019r.

Maksymalne wynagrodzenie 50.000,00 zł brutto

nie

ZW/04/2019

3

ZW/01/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy (kierunek Mińsk Mazowiecki)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

12.960,00 zł brutto

nie

ZW/01/2019

4

ZW/02/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy(kierunek Wołomin

)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

6.480,00 zł. brutto

nie

ZW/02/2019

5

ZW/03/2019

02.01.2019r.

Michalski Marek Przewozy Autokarowe

Przewóz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy (kierunek Sulejówek Miłosna)

02.01.2019r.

30.06.2019r.

12.960,00 zł. brutto

nie

ZW/03/2019

6

Zlecenie

ZP.271.01.2013

03.01.2019r.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp.zo.o

Usunięcie awarii Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ręczajskiej wraz z przeglądem serwisowym

4 tygodnie od daty otrzymania zlecenia

-

24.600,00 zł brutto

nie

Zlecenie

ZP.271.01.2013

7

1/2019

ZP.6724.01.2019

04.01.2019r.

Bogumiła Kozakiewicz

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

04.01.2019r.

31.12.2019r.

300,00 zł brutto za sporządzenie projektu decyzji

nie

1/2019

ZP.6724.01.2019

8

-

17.01.2019r.

„RUBEN” Łukasz Kurek

Usługi remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem materiału

21 dni od podpisana umowy

-

10.086,00 zł brutto

nie

 

Umowa

9

2/2019

ZP.6140.01.2019

23.01.2019r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „PERRO”

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Poświętne

23.01.2019r.

31.12.2019r.

-Odłowienie jednego psa i przyjecie do schroniska- 1.722,00 zł brutto,

 

-odłowienie jednego kota psa i przyjecie do schroniska-61,50 zł brutto

 

-uśpienie  ślepego miotu-12,30 zł brutto

nie

2/2019

ZP.6140.01.2019

10

3/2019

ZP.6140.02.2019

23.01.2019r.

„Zbiornica Skórzec” EKOLOGIA

Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt

23.01.2019r.

31.12.2019r.

-Odbiór padłych zwierząt o wadze do 200kg – 324,00 zł. brutto

 

-Odbiór padłych zwierząt o wadze powyżej 200kg.-378,00 zł brutto

nie

3/2019

ZP.6140.02.2019

11

1/2019

ZP.7243.01.2019

23.01.2019r.

Grzegorz Włoga „EMITUR”

Przewóz uczniów z terenu gminy Poświętne na zajęcia w czasie ferii 2019

28.01.2019r.

08.02.2019r.

4 367,48 zł brutto

nie

1/2019

ZP.7243.01.2019

12

064/OKI/2019

14.02.2019

 

Fundacja Legalna Kultura

Dofinansowanie na realizacje projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowej”

01.02.2019r.

14.10.2019

134 400,00 zł

tak

064/OKI/2019

13

Umowa zlecenie

01.03.2019r.

Jerzy Kieś  „BUY-MEDIA CYGÓW”

Wykonanie i wdrożenie podglądu zewnętrznego kamer na Stacji Uzdatniania wody w Woli Ręczajskiej

01.01.2019r.

31.03.2019r.

4 305,00 zł brutto

nie

 Umowa zlecenie

14

ZW/05/2019

06.03.2019r.

Maciej Drabio „Emdeaudyt”

Wykonanie audytu

07.03.2019r.

30.04.2019r.

17.000,00 zł brutto

nie

ZW/05/2019

15.  Umowa najmu 28.03.2019 Centrum Medyczno-Diagnostyczne Wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem 01.04.2019 29.03.2029 12 zł netto za 1m2 nie

28.03.2019

16. Nr 17/ZP/1/2019 14.05.2019 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Samul Grzegorz Wykonanie remontu budynku zlewni mleka w Poświętnem dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę 8 800,00 zł brutto nie Nr 17/ZP/3/2019
17. Nr 18/ZP/2/2019 16.05.2019 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Samul Grzegorz Wykonanie remontu budynku zlewni mleka w Krubkach-Górkach dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę 15000 zł brutto nie Nr 18/ZP/3/2019
18. Nr 19/ZP/2/2019 20.05.2019 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Samul Grzegorz Wykonanie remontu budynku zlewni mleka w Nadbieli dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę 8000 zł brutto nie Nr 19/ZP/3/2019
19. Nr 20/ZP/05/2019 15.05.2019 Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Usługi prawno-podatkowe dotyczące rozliczeń podatku od towaró i usług od dnia podpisania umowy nie określono prowizja 9 % nie Nr 20/ZP/05/2019
20. Nr 21/N/06/2019 28.06.2019 Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim najmu lokalu użytkowego od dnia podpisania umowy 3 lata od dnia podpisania 240,00 netto/mies. nie Nr 21/N/06/2019
21. Nr 22/ZP/6/2019 02.07.2019 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dąbrowica- Wólka Dąbrowicka 15 dni od podpisania umowy 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 915 894,42 zł nie Nr 22/ZP/6/2019
22. Nr 23/ZP/7/2019 05.07.2019 Przewozy Autokarowe Marek Michalski Przewóz uczniów z terenu Gminy Poświętne na zajęcia w czasie wakacji 2019 r. 08.07.2019 r. 09.08.2019 r. 3,24 zł brutto za 1 km nie Nr 23/ZP/7/2019
23. Nr 24/ZP/8/2019 15.08.2019 KWIAKRA Justyna Jabłonka usługa cateringu dla uczestników szkoleń od sierpnia 2019 do zakończenia projektu szkoleń "Ja w Internecie" 7776 zł. tak Nr 24/ZP/8/2019
24. Nr 25/ZP/9/2019 19.08.2019 Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowe JANTER s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz wydrukowanie ulotek informacyjnych oraz plakatów wraz z dostawą najpóźniej 1 dzień po podpisaniu umowy 3 dni robocze od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego próbnego egzemplarza ulotki 1 691,25 złotych brutto tak Nr 25/ZP/9/2019
25. Nr 26/ZP/10/2019 30.07.2019 Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Poświętne powiatu wołomińskiego od dnia podpisania umowy 15 października 2019 r.

Wartość brutto za 1 m2 równania, profilowania, zagęszczenia, uzupełnienia kruszywem

2,95 zł

Wartość brutto za 1 m2 równania, profilowania, zagęszczenia, uzupełnienia destruktem asfaltowym 9,84 zł

nie Nr 26/ZP/10/2019
26. Nr 27/ZP/11/2019 30.07.2019 DRÓG-POL Marzena Ryś Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane mechaniczne równanie dróg gruntowych na terenie gminy Poświętne od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.

Wartość brutto za 1 km 369,00 zł

nie Nr 27/ZP/11/2019
27 Nr 28/ZP/12/2019 31.07.2019 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROJEKTOR” inż. Włodzimierz Kamiński Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Rojków i Turze wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. od dnia podpisania umowy 30.11.2020 r. 89 790,00 zł brutto nie Nr 28/ZP/12/2019
28 Nr 29/ZP/13/2019 19.09.2019

POTENCJAŁ Mariusz Drab

Wykonanie instalacji elektrycznej alarmowej i teletechnicznej w „części B” rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Zabrańcu ul. Skonieckiego 8. dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 60 dni od dnia podpisania umowy 49 200,00 zł brutto nie Nr 29/ZP/13/2019
29 Nr 30/ZP/14/2019 19.09.2019 Biurem Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Trzcinka, Krubki -Górki, Małków, Zabraniec, Ostrowik wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji od dnia podpisania umowy 30.11.2020

265 680 zł Brutto

 

nie Nr 30/ZP/14/2019
30 Nr 31/ZP/15/2019 10.10.2019 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Cygów ( gmina Poświętne ) 15 dni od podpisania umowy 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 188 908,20 zł brutto nie Nr 31/ZP/15/2019
31 Nr ZW/04/2019 28.06.2019 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne  w ramach linii na trasie: Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Miłosna (PKP) zgodnie od dnia 01.07.2019 r.

do dnia 31.08.2019 r.

12.960,00 zł. brutto nie Nr ZW/04/2019
32 Nr ZW/05/2019 28.06.2019 r Przewozy Autokarowe Michalski Marek Wykonywanie usług przewozowych oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Choiny, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stare □ piny, Wołomin (PKP) zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 6.480,00 zł. nie Nr ZW/05/2019
33

Nr ZW/06/2019

30.08.2019 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Miłosna (PKP) zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 01.09.2019 r

31.12.2019 r.

12.960,00 zł. brutto nie Nr ZW/06/2019
34 Nr ZW/07/2019 30.08.2019 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Choiny, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stare Lipiny, Wołomin (PKP) zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 01.09.2019 r. 31.12.2019 r. 6.480,00 zł. nie NrZW/07/2019
35 Nr ZW/08/2019 30.08.2019 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Ręczaje Polskie Nowe Ręczaje, Choiny, Poświętne, Wólka Dąbrowicka, Dąbrowica, Międzyleś, Wola Ręczajska, Wola Cygowska, Jadwiniew, Rojków, Turze, Stanisławów, Mińsk Mazowiecki zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 01.09.2019 r. 31.12.2019 r. 12.960,00 zł. brutto nie Nr ZW/08/2019
36 NR 250/ES-KW/D-219/MPDP/2019 25.10.2019r.

Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,

w imieniu którego działają:

Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek
Mirosław Krusiewicz- Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Udzielenie Beneficjentowi pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach”  od dnia 15 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 69285 zł nie NR 250/ES-KW/D-219/MPDP/2019
37 Nr 32/ZP/16/2019 28.10.2019 r. J.Z. JOANNA SKIBSKA remont pomieszczeń w Poświętnem przy ulicy Szkolnej (Zespół Szkół w Poświętnem) celem dostosowania ich na potrzeby klubu Seniora w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 73 880,00 zł brutto współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego Nr 32/ZP/16/2019
38 Nr 33/ZP/17/2019 13.11.2019 r. FUNDACJA SMART LAW przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w 7 obszarach tematycznych, zgodnych ze scenariuszami udostępnionymi przez Zamawiającego (każde szkolenie po 12 godzin szkoleniowych) dla mieszkańców gminy Poświętne wg. terminu szkoleń "Ja w Internecie" wg. terminu szkoleń "Ja w Internecie" 75,00 zł brutto za godzinę szkolenia tak Nr 33/ZP/17/2019
39 Nr 34/ZP/18/2019 25.11.2019 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Adam Chychłowski Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Nadbiel gmina Poświętne 21 dni od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 10 824 zł brutto nie Nr 34/ZP/18/2019
40 Nr 35/ZP/19/2019 25.11.2019 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Adam Chychłowski Wykonanie remontu linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i budową słupa oświetleniowego w miejscowości Dąbrowica gmina Poświętne 21 dni od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 12 177 zł. brutto nie Nr 35/ZP/19/2019
41 Nr 36/ZP/18/2019 06.12.2019 g.lT Solutions Michała Daszkiewicz Dostawa do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach,  21 komputerów typu Ali in One, urządzenie wielofunkcyjne, tablicy interaktywnej, routera bezprzewodowego i switcha 24 port rack 10 dni od dnia podpisania umowy 10 dni od dnia podpisania umowy 69 030,00 złotych brutto współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Nr 36/ZP/18/2019
42 Nr 37/ZP/20/2019 09.12.2019 Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Spólka Jawna Zimowe utrzymanie dróg od dnia 15. 12. 2019 r. do dnia 31. 12. 2020 r.

za 1 km płużenia 39, 74 zł

za 1 km posypywania mieszanką piaskowo - solną 223, 56 zł

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi brutto

50 000,00 zł

nie Nr 37/ZP/20/2019
43 Nr 38/ZP/21/2019 11.12.2019 MARGALO P.H.U. Kurpiewski Robert

Roboty budowlane

i sanitarne w części „B” rozbudowywanego budynku Szkoły Podstawowej w Zabrańcu im. mjr. Henryka   Dobrzańskiego - „Hubala”
15 dni roboczych od podpisania umowy 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy 466 362,87 zł nie Nr 38/ZP/21/2019
44 Nr 39/ZP/22/2019 12.12.2019 J.Z. JOANNA SKIBSKA Wykonawca zobowiązuje się do wykonania docieplenia i przebudowy rampy budynku gminnego przy ulicy Szkolnej w Poświętnem (działka ewidencyjna nr 113/2) dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 21 dni od dnia podpisania umowy 39 261,60 zł nie Nr 39/ZP/22/2019
45 Nr 40/ZP/23/2019 16.12.2019 WYCINKA Henryk Soborski Przedmiotem umowy jest wycinka 42 drzew w Krubkach Górkach na działce, 109/1 i 109/2 w gminie Poświętne w ilości 42 drzewa od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2019 r. 2 000,00 zł nie Nr 40/ZP/23/2019
46 41/ROŚ/26/2019 18.12.2019 Lewir Sp. z o.o. Pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2019 r. 380,00 zł brutto  za 1 Mg odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest nie 41/ROŚ/26/2019
47 Nr 42/ZP/24/2019 19.12.2019 Bogumiła Kozakiewicz Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Poświętne od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 250 szt. 295 zł. brutto nie Nr 42/ZP/24/2019
48 Nr 43/R/29/ 2019 30.12.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Wyłapywanie bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Poświętne 2 stycznia 2020 r. 31 grudnia 2020 r.

1 783,50-odłowienie pdsa i przyjęcie do schroniska,

1 230,00 zł-odłowienie szczeniaka i przyjęcie do schroniska

369,00 zł-odłowienie kota i przyjęcie do schroniska

184,50 zł-uśpienie ślepego miotu

nie Nr 43/R/29/ 2019
49 Nr 44/R/30/2019 30.12.2019 „Zbiornica Skórzec” EKOLOGIA Odbiór, transport i utylizaca padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 2 stycznia 2020 r. 31 grudnia 2020 r.

o wadze do 200 kg wynosi  brutto 378.00 zł

o wadze powyżej 200 kg wynosi  brutto 378,00 zł

nie Nr 44/R/30/2019
50 Nr ZW/9/2019 27.12.2019 Przewozy Autokarowe Michalski Marek

usługi przewozowe

na trasie: Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Choiny, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stare Lipiny, Wołomin (PKP)
01.01.2020 30.06.2020 miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 6.480,00 zł nie Nr ZW/9/2019
51 Nr ZW/10/2019 27.12.2019 Przewozy Autokarowe Michalski Marek

usługi przewozowe

na trasie Rę- czaje Polskie Nowe Ręczaje, Choiny, Poświętne, Wólka Dąbrowicka, Dąbrowica, Między- leś, Wola Ręczajska, Wola Cygowska, Jadwiniew, Rojków, Turze, Stanisławów, Mińsk Ma­zowiecki
01.01.2020 30.06.2020 miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 12.960 zł. brutto nie Nr ZW/10/2019
52 Nr ZW/11/2019 27.12.2019 Przewozy Autokarowe Michalski Marek

usługi przewozowe

na trasie Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Mi­łosna (PKP)
30.06.2020 30.06.2020 miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 12.960 zł. brutto nie Nr ZW/11/2019

Metadane

Data publikacji : 28.03.2019
Data modyfikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Sudomirski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry