Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2018 roku

Lp.

Nr umowy

Data zawarcia

Kontrahent

Przedmiot

Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współfinansowanie ze środków UE(tak/nie)

Skan umowy

1

29/2018

ZP.5520.42.2018

21.12.2018r.

Usługi Projektowo-Kosztorysowe „Przekrój” Maciej Styś

„Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Realizacji zadania : Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Cygów -dz. nr Ew.230,337”

Do dnia 28.12.2018r. I część dokumentacji

Do 29.03.2019r. kompletną dokumentację

5.000,00 zł brutto

nie

Umowa 29/2018

2

35/MON/201901/BOK/114

21.12.2018r

Konsalnet Security Sp.  z o.o.

Monitorowanie sygnałów włamania  i sabotaż pochodzących z wewnętrznego systemu alarmowego (chroniącego wnętrze obiektu )

01.01.2019r.

31.12.2019r.

240,00 zł netto  + podatek VAT od wszystkich wymienionych obiektów w §  2 umowy

nie

35/MON/201901/BOK/114

3

35/MON/201901/BOK/116

21.12.2018r

Konsalnet Security Sp.  z o.o.

Monitorowanie sygnałów włamania  i sabotaż pochodzących z wewnętrznego systemu alarmowego (chroniącego wnętrze obiektu )

01.01.2019r.

31.12.2019r.

360,00 zl netto  + podatek VAT od wszystkich wymienionych obiektów w §  2 umowy

nie

35/MON/201901/BOK/116

4

3/22/2019

31.12.2018r.

TBD Mazowsze Spółka z o.o

Serwis programów komputerowy ko

01.01.2019r.

31.12.2019r.

Miesięcznie 40% minimalnego wynagrodzenia

nie

 

3/22/2019

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.03.2019
Data modyfikacji : 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Szałwia
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry