Urząd Gminy Poświętne

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych

 

Kontrola została przeprowadzona  w siedzibie RZGW w Warszawie  przez p.Longina Jankowskiego - dyr. Zarządu Zlewni w Dębem na podstawie pełnomocnictwa KUK.012.1.51.2018mk z 20.04.2018 r.


Zakres kontroli: gospodarowanie wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wycinania roślin z wód lub brzegu, odprowaadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemykanalizacji deszczowej służące fo odprowadzania  opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacjizbiorczej w granicach administracyjnych miast..

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Przyjęto złożone wyjaśnienia oraz tabelaryczny wykaz.

Metadane

Data publikacji : 04.12.2018
Data modyfikacji : 04.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry