Urząd Gminy Poświętne

Realizacja umowy nr 0168/17/GW/P z dnia 20.11.2017 r. pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-RęczaJE Polskie- Nowe Ręczaje" oraz kontroli trwałości umowy nr 0182/16/GW/P z dnia 23.12.2016 r. pn. "Budowa sieci wodociągowej na na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne"

 

Kontrolę przeprowadził:  Pani E. Surmacka - gł. specjalista i Pan D. Rosłon

 

Kontrola została przeprowadzona dnia 27.09.2018 r.

Zakres kontroli - realizacja postanowień umowy pożyczki; realizacja postanowień umowy w zakresie środków trwałych

 

Protokół podpisano dnia 27.09.2018 r.

Wnioski  pokontrolne: zadanie zostało zakończone w terminie, wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie terminu osiągmnięcia efektu ekologicznego i złożenia rozliczenia końcowego.Przedstawiono dokument przyjęcia środka trwałego.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry