Urząd Gminy Poświętne

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych

 

 

Kontrola została przeprowadzona  w siedzibie RZGW w Warszawie  przez p. Małgorzatę Moś na podstawie pełnomocnictwa nr 243/ROO/18


Zakres kontroli: gospodarowanie wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Przyjęto złożone wyjaśnienia oraz tabelaryczny wykaz.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2018
Data modyfikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry