Urząd Gminy Poświętne

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych

 

Kontrola została przeprowadzona  w siedzibie RZGW w Warszawie  przez p. Małgorzatę Moś na podstawie pełnomocnictwa nr 77/ROO/18


Zakres kontroli: gospodarowanie wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli: za ustalenia z kontroli przyjmuje się wszelkie otrzymane od kontrolowanego pisemne wyjaśnienia oraz wypełniony i przesłany przez podmiot kontrolowany tabelaryczny wykaz zawierający informacje o usługach wodnych.

 

Załączniki

Metadane

Data publikacji : 14.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry