Urząd Gminy Poświętne

Kontrola UrzęduStanu Cywilnego w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym

Kontrolę przeprowadziła:  Pani Elżbieta Sałamacha - Starszy Kustosz Oddziału III Nadzoru Archiwalnego i przechowalnictwa , pracownik Archiwum Państwowego w Siedlcach na podstawie upowaznienia Dyrektopra  Nr 6/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona dnia 17 października 2017 r.


Zakres kontroli: przetrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach: sprawdzenie ilości, stanu, zachowania i zabezpieczenia pod względem technicznym materiałów archiwalnych przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego, terminowość przekazywania materiałów archiwalnych  do Archiwum Państwowego, udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum USC, warunki przechowywania dokumentacji.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry