Urząd Gminy Poświętne

Kontrola Urzędu Gminy w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym

Kontrolę przeprowadziła:  Pani Elżbieta Sałamacha - Starszy Kustosz Oddziału III Nadzoru Archiwalnego i przechowalnictwa , pracownik Archiwum Państwowego w Siedlcach na podstawie upowaznienia Dyrektopra  Nr 6/2017 z dnia 27 wrzesnia 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona dnia 17 października 2017 r.


Zakres kontroli: przetrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach: przetrzeganie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w Urzędzie Gminy w zakresie właściwego funkcjonowania archiwum zakładowego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli: Nieprawidłowością jest niekompletność dokumentacji w zasobie archiwum zakładowego wynikająca z braku miejsca w magazynie archiwalnym. Nieprawidłowością jest sposób numerowania zapisanych stron w dokumentacji Rady Gminy, tj. w kadencji, a powinno być w pojedynczej teczce.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry