Urząd Gminy Poświętne

Kontrola rejestru wyborców

 

 

 

Kontrolę przeprowadził:  Pan Paweł Dłutek - Starszy Radca na podstawie RMSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia PKW wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców

Kontrola została przeprowadzona dnia 14 września 2017 r.


Zakres kontroli: kontrola dotyczyła poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli: kontrola wykazała, że rejestr wyborców jest prowadzony oraz aktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry