Urząd Gminy Poświętne

Kontrola - Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna - Kolno gm. Poświętne

Kontrolę przeprowadz  Pan Marcin Kilar - Specjalista w Wydziale Kontroli Zewnętrznej oraz Pan Łukasz Boceński - Główny  Specjalista w Wydziale Kontroli Zewnętrznej na podstawie upoważnienia Nr 42/17 i 44/17

Kontrola została przeprowadzona dnia 30 marca 2017 r.


Zakres kontroli: badanie stopnia realizacji Umowy 0182/16/GW/P z dnia 23.12.2016 ri z dnia 14.12.2016 r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli: brak odchyleń od warunków przyjetych w Umowie

Metadane

Data publikacji : 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry