Urząd Gminy Poświętne

Kontrola doraźna

Kontrola w sprawie zawarcia w dniu 30 kwietnia 2013 r. umowy nr 10/2013 obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów z placówek szkolnych, Urzędu Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przystanków autobusowych

 

Pismem z dnia 3 listopada 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął kontrolę doraźną dot. zawarcia umowy nr 10/2013.
 

Zakres kontroli:

  • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 

Informację o wyniku kontroli przekazano dnia 7 grudnia 2016 r.

Ustalenia kontroli: . stwierdzono naruszenie art. 4 pkt 8, art. 7 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 i art. 48 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metadane

Data publikacji : 24.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry