Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Marzanna Zagórska
Administrator serwisu BIP
sekretarz@ugposwietne.pl
tel. :25 752 03 90 w.15
fax :25 752-03-90 w 16
Hanna Siwak
Insp. d/s Rady
rada@ugposwietne.pl
tel. :(25)752-03-90 wew.17
fax :25 752-0390 w 16
Ilona Gajewska
Insp. d/s zamówień publicznych
przetargi@ugposwietne.pl
tel. :(25) 752-03-90 w.24
fax :25 752-0390 w 16
Magda Stępień
referent d/s organizacyjnych
upposwietne@onet.pl
tel. :25 752-03-90 w 10
fax :25 752-0390 w 16
Łukasz Ryszawa
Informatyk
informatyk@ugposwietne.pl
tel. :25 752-03-90 w 27
fax :25 752-0390 w 16
Patrycja Kowalska
Ref. ds. Rady Gminy
rada@ugposwietne.pl
tel. :(25) 752-03-90 w. 19
fax :25 752-0390 w 16
Mariusz Białek
Insp. ds. Zamówień Publicznych
przetargi2@ugposwietne.pl
Justyna Chacińska
Ref. ds. budownictwa ogólnego i drogowefo
budownictwo2@ugposwietne.pl